View Your Cart

S H O P
I N F O

Perlita Necklace

Perlita Necklace-Perlita Necklace, Fresh-water pearl, mystic quartz, gold-filled chain
#W17074 Perlita Necklace

Fresh-water pearl, mystic quartz, gold-filled chain

Location: Deborah Kents, Tampa FL 813-259-1150

Price: $160

Tell a friend! Tell a friend!

B e y o u r s e l f . F e e l f a b u l o u s .