View Your Cart

S H O P
I N F O

Up In Smoke Necklace

Up In Smoke Necklace-Up In Smoke Necklace, Smoky quartz, labradorite
#W17053 Up In Smoke Necklace

Smoky quartz, labradorite

Location: Deborah Kents, Tampa FL 813-259-1150

Price: $175

Tell a friend! Tell a friend!

B e y o u r s e l f . F e e l f a b u l o u s .