View Your Cart

S H O P
I N F O

Opal Necklace

Opal Necklace-Opal Necklace, Opalite, vintage glass, turquoise
#ss19035 Opal Necklace

Opalite, vintage glass, turquoise

Location: Deborah Kents, Tampa FL 813-259-1150

Price: $495

1 in stock

Tell a friend! Tell a friend!

B e y o u r s e l f . F e e l f a b u l o u s .